Waktu Solat
Imsak
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Widget disesuaikan sepenuhnya menggunakan API Kali Doa.
Widget akan secara automatik mengesan lokasi pelawat dan memaparkan Times Doa yang sesuai.
Anda boleh meneroka kod HTML di sini.
Anda boleh memuat turun untuk mencuba di sini.
Sekiranya anda suka alat kami sila tambah pautan ke laman web kami:
<a href="https://waktu-solat.org">Waktu Solat</a>

Tambah kod CSS di dalam <header></header> HTML anda Laman atau unsur pautan di atas:
<link href="https://waktu-solat.org/css/widget.api.v1.min.css" rel="stylesheet" />
<style>
#prayer-container {
  width: 300px;
  text-align: center;
}
.prayer_time {
  font-size: 1.6em;
  font-weight: 800;
}
#prayer-container #prayer_city {
  font-size: 1.2em;
  font-weight: 800;
}
#prayer-container table {
  width: 100%
}
#prayer-container tbody tr:nth-child(odd) {
  background-color: #f3f3f3;
}
#prayer-container tbody td {
  padding: 10px 20px;
}
#prayer-container tbody td:nth-child(1) {
  text-align: left;
}
#prayer-container tbody td:nth-child(2) {
  text-align: right;
}
</style>
Tambah kod HTML di mana anda ingin memaparkan widget
Waktu Solat
Imsak
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Tambah kod Javascript di dalam <body></body> HTML anda Laman atau skrip di atas:
<script src="https://waktu-solat.org/js/widget.api.v1.min.js"></script>
<script>
function PrayerTimesApi() {
  var userLang = navigator.language || navigator.userLanguage;
  var options = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
  var request = new XMLHttpRequest();
  request.onreadystatechange = function () {
    if (request.readyState === 4) {
      if (request.status === 200) {
        var prayer_results = JSON.parse(request.responseText);
        console.log(JSON.stringify(prayer_results.results.location.local_offset));
        var prayer_date = new Date(prayer_results.results.datetime[0].date.gregorian);

        var local_offset = prayer_results.results.location.local_offset;
        document.getElementById("prayer_city").innerHTML = prayer_results.results.location.city;
        document.getElementById("prayer_date").innerHTML = prayer_date.toLocaleDateString(userLang, options);
        document.getElementById("Imsak").innerHTML = prayer_results.results.datetime[0].times.Imsak;
        document.getElementById("Fajr").innerHTML = prayer_results.results.datetime[0].times.Fajr;
        document.getElementById("Dhuhr").innerHTML = prayer_results.results.datetime[0].times.Dhuhr;
        document.getElementById("Asr").innerHTML = prayer_results.results.datetime[0].times.Asr;
        document.getElementById("Maghrib").innerHTML = prayer_results.results.datetime[0].times.Maghrib;
        document.getElementById("Isha").innerHTML = prayer_results.results.datetime[0].times.Isha;
        SetTheClock(local_offset);

      } else {
        console.log('An error occurred during your request: ' + request.status + ' ' + request.statusText);
      }
    }
  };
  request.open('Get', api_url, true);
  request.send();
}
function time(offset) {
  var location_date = new Date(new Date().getTime() + (offset * 60000));
  var hours = location_date.getUTCHours(),
    minutes = location_date.getUTCMinutes(),
    seconds = location_date.getUTCSeconds();
  hours = addZero(hours);
  minutes = addZero(minutes);
  seconds = addZero(seconds);
  document.getElementById("prayer_clock").innerHTML = hours + ':' + minutes + ':' + seconds;
}
function addZero(val) {
  return (val <= 9) ? ("0" + val) : val;
}
function SetTheClock(local_offset) {
  time(local_offset);
  setInterval(function () { time(local_offset); }, 1000);
}
</script>